Projekty

Proces projektowania jest jednym z kluczowych etapów realizacji inwestycji. Przyjęte rozwiązania rzutują w sposób pośredni i bezpośredni na przyszły sposób i koszty eksploatacji obiektu. Dobrze sporządzona dokumentacja wykonawcza pozwala nie tylko usprawnić proces budowy, ale w znacznym stopniu wpływa na ekonomikę kosztów jej realizacji.

Już na etapie projektu dokonujemy wyborów dotyczących sposobu utrzymania i oczyszczania wody, jej ogrzewania oraz metod dezynfekcji. Istnieje wiele zmiennych wpływających na późniejszy koszt eksploatacji obiektu. Pomożemy Ci podjąć właściwą decyzję, aby Twoje plany zostały dobrze zrealizowane.


Zapewniamy kompleksową obsługę projektu w zakresie technologii uzdatniania od projektu koncepcyjnego do projektu wykonawczego oraz pełne wsparcie w uzgodnieniach międzybranżowych.

Skontaktuj się z nami.

Wytyczne i uzgodnienia międzybranżowe

Uzgodnienia międzybranżowe to konieczność, gdyż projekt obiektu rekreacji wodnej z innymi branżami styka się w wielu miejscach. Elementem krytycznym jest tutaj określenie warunków brzegowych. Uzgodnienia te powinny być podjęte już na etapie projektu koncepcyjnego - np. basen potrzebuje przecież nie tylko dostawy wody, ale i w odpowiedniej ilości ciepła technologicznego, energii elektrycznej czy wydajnej wentylacji. Podczas projektowania nowego budynku ścisła współpraca specjalistów rozpoczyna się bardzo wcześnie, co pozwala na zabezpieczenie zapotrzebowania na każde medium. W przypadku rozbudowy obiektów istniejących zachodzi konieczność przeliczenia czy istniejące w obiekcie zaplecze może zapewnić odpowiednie parametry działania - jeżeli nie, konieczne jest przeprojektowanie instalacji, aby dostosować ją do stawianych im wymaganiom. Naszymi partnerami są firmy wielu branż, co pozwala nam na rozszerzoną obsługę w zakresie projektowania instalacji. Opracowanie dokumentacji w zakresie obiektu nowego, przebudowy, adaptacji czy rozbudowy nie stanowi zatem przeszkody.