Nadzór budowlany i weryfikacja projektów

Weryfikacje projektów i nadzory inwestorskie

Faza projektowa inwestycji jest szczególnie ważna dla inwestora z uwagi na perspektywę przyszłej eksploatacji obiektu. Na tym etapie zapadają decyzje, które będą rzutowały nie tylko na komfort użytkowania ale i koszty eksploatacji w czasie całego okresu życia inwestycji. Dlatego warto przykładać uwagę do przyjętych rozwiązań, bo projekt nie służył jedynie za “instrukcję” wykonania dla wykonawcy. Warto także weryfikować i nadzorować postępy prac wykonawczych.
Proponujemy Ci pomoc w obiektywnej ocenie posiadanego już projektu lub jako profesjonalny i niezależny konsultant w trakcie trwania procesów projektowych oraz realizacji budowy.