Fontanny

Fontanny w czasach starożytnych nie były częścią architektury miasta i domów wyłącznie z powodów estetycznych. Fontanna pełniła funkcje znacznie bardziej ważne, praktyczne. Naturalnie obecność fontanny stanowiła o bogactwie oraz ówczesnym zaawansowaniu myśli technicznej, ale przede wszystkim miała ona zapewniać domownikom czy obywatelom miasta wygodny dostęp do wody gospodarczej. Dalszy rozwój tych urządzeń spowodował zmianę ich wyglądu i ewolucję pod względem znaczenia w strukturze urbanistycznej miasta.

Dzisiaj dostęp do wody pitnej i użytkowej realizowany jest w inny sposób, a funkcje fontanny ograniczone zostały do obszaru architektonicznego. Nie oznacza to jednak, że ich znaczenie zostało zdeprecjonowane. Fontanny mogą stanowić istotny punkt centralny układu architektonicznego lub też uzupełnienie przestrzeni. Możliwości dowolnego kształtowania formy oraz wielorakie rozwiązania techniczne pozwalają na wprowadzenie ciekawego elementu do krajobrazu placu, rynku, parku czy głównego hallu budynku.


Obecność fontanny wprowadza w przestrzeń element oddziałujący także na sferę psychiki. Z reguły obserwuje się, że odgłosy wody działają na ludzi kojąco i uspokajająco. Różne dźwięki płynącej wody można uzyskać poprzez zastosowanie rozwiązań kaskadowych, otwartych, przepływowych czy strumieniowych. Każde z powyższych daje odmienny efekt, odpowiedni do zastosowania w innych przestrzeniach czy wnętrzach.

Każda fontanna powinna być wyposażona we własny system uzdatniania wody oraz osprzęt umożliwiający jej działanie stosownie do przeznaczenia. Myślisz o fontannie ze spektakularnym wodotryskiem na kilka metrów wraz z tańczącymi wokoło mniejszymi strumieniami wody, kameralnej fontannie w tężni lub pomieszczeniu hammamu z kojącym pluskiem wody kamiennych kaskad czy eleganckiej fontannie stanowiącej uzupełnienie stylowego wnętrza? Każde z tych urządzeń wymaga innych, indywidualnych rozwiązań, aby pod każdym względem wypełniać swoje zadanie. W RBB Baseny mamy doświadczenie w budowie tych obiektów. Zaproś nas, aby przedstawić swoje pomysły, a my pomożemy wprowadzić je w życie.